Träflis i Karlstad med omnejd.

Mulchning

Att använda flis för att täcka runt värdefulla träd och buskar blir allt mer brukligt. Ett lager av 7 cm -11 cm träflis hindrar andra växter från att konkurrera om näringen. Fliset bryts långsamt ned till användbart material för träd och buskar samtidigt som det hjälper till att hålla både jämnare temperatur samt fuktighet.

Gångstigar

Ett vackert, miljövänligt och prisvärt sätt att ordna gångar som täcker ojämnheter och rötter.

Marktäckare

Flis kan med fördel användas som marktäckare till din upphöjda trädgård. Det gör den fri från ogräs samtidigt som den förbättrar och luckrar upp jorden i bäddens närhet. (Flis ska inte användas i odlingsbädden där dina fröer ska gro)

Flisets egenskaper

Fliset som är betydligt lättare än till exempel grus och sten komprimerar inte jorden. Den täcker utan att tunga ned. Fliset bryts långsamt ned till goda näringsämnen för dina växter. Maskar lockas till flisbädden och perforerar jorden så rötterna får luft. Man kan hantera fliset som grus med spade och skottkärra men det väger betydligt mindre, 300kg per kubik.