Sektionsfällning Karlstad

Ett tekniskt krävande träd på Vidöåsen där 70% av marken nedanför var ömtålig, 30% dropzon för grenar.

Sektionsfällning Vidöåsen, Hammarö