Trädfällning i Karlstad

Fällning och bortforsling av fyra större träd nära bebyggelse.