Bokningsvillkor och betalningsvillkor, julbord

Beställningen ska av Julbord bekräftas skriftligen för att kunna åberopas av beställaren. Slutfakturan debiteras efter det att eventet är avslutat.

Avstämning av slutligt antal gäster samt angivelse av specialkost skall vara Sven Dufva tillhanda senast 4 vardagar innan aktuellt datum, efter det går det inte att minska antalet gäster, dock går det att lägga till 1-4 gäster om det skulle behövas fram till dagen innan.

Avbokningsvillkor

Vid avbokning senare än 3 veckor före arrangemangsdagen skall arrangören ersättas med 25 % av det totala ordervärdet ex moms Vid avbokning senare än 14 dagar före aktuellt datum, skall arrangören ersättas med 50% av ordervärdet ex moms

Vid avbokning senare än 7 dagar före aktuellt datum, skall arrangören ersättas med 75% av ordervärdet ex moms

Vid avbokning senare än 3 dagar före aktuellt datum,skall arrangören ersättas med 100% av ordervärdet ex moms

När man vistas i Festvåningens lokaler är det viktigt att tänka på att vi tillämpar rökfria lokaler. Om det inträffar någon skadegörelse i samband med julbord i Festvåningen, debiteras detta beställaren. Vi vill även upplysa våra gäster om att p.g.a brandrisk är det ej tillåtet att använda confetti, serpentiner eller rökutvecklande produkter, såsom t.ex. tomtebloss, rökmaskiner osv. I det fallet att brandlarmet utlöses av någon gäst debiteras beställaren den avgiften, 16 500 kronor + moms. Samt den kostnad som ev kan uppstå då även övriga gäster tvingas lämna lokalen. Brandlarmet är oåterkalleligt och kommer då även innebära att brandkåren beordrar en utrymning av lokalerna.

Uppsala mat och fest AB

Orgnr 556773-1798
Tel: 018 50 10 750768 15 10 50
Besöksadress: Dag Hammarsköldsväg 40, 753 81 Uppsala
info@svendufva.se